název
17.Funkční styly
18. Dopis
1. hodina - Úvodní hodina - seznámení s učivem
2. hodina - Pravopis vyjmenovaných slov
2. hodina - Pravopis vyjmenovaných slov
3. hodina - Pravopis vyjmenovaných slov
4. hodina - Seznámení s obecnými pojmy o jazyce
5.hodina - Původ českého jazyka a jazykové skupiny
6. hodina - Jazyková a řečová kultura
7. hodina - Kultura osobního projevu
8.- 9. hodina - Pravopis velkých písmen
10. hodina - Slova cizího púvodu a jejich používání
11. - 12. hodina - Určování slovních druhů
13. hodina - Rod, číslo a pád podstatných jmen
podmět
14. Skloňování slovních druhů
15. Slova neohebná
O češtině - testy
pravopis bě/bje,pě,vě/vje, mě/mně