název
10.-11. Jednotná klasifikace ubytovacích zařízení