název
2.-3. Výrobní středisko - charakteristika, členění
4.-5. Vybavení výrobního střediska
6.-7. Druhy skladů
8.-9. Druhy ubytovacích zařízení
10.-11. Jednotná klasifikace ubytovacích zařízení
12.-13. Základní vybavení pokojů
14.-15. Rozdělení ubytovacích zařízení do tříd
16. Údržba interiéru
17. Základní povinnosti pokojské
18.-19.Druhy úklidů v ubytovacím zařízení
20.-21. Další činnosti spojené s úklidem v ubytovacím zařízení
22.-23. Úklidové, čistící a prací prostředky
24. - 25. Úklidové pomůcky
26. Doplňování toaletních a hygienických potřeb
27.-28. Nakládání a hospodaření s obaly
29.-30. Druhy a vlastnosti čistících prostředků
31. Použití čistících prostředků na různé typy materiálů
32. Používání čisticích prostředků v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí