název
přirozená čísla
Záporná čísla
Desetinná čísla
Mocniny s přirozeným mocnitelem
Mocniny s přirozeným mocnitelem_2
Počítání s mocninami a odmocninami
Rozklady výrazů
Rozklady výrazů_2
2. a 3. mocnina vyrazů
Test mnohočleny
Souhrnné opakování_mnohočleny
Slovní úlohy - procenta