název
Připojení k síti
E-mail
Chat
Vývoj v oblasti PC sítí
Internetové hrozby
Ochrana počítače
Činnost antivirových systémů
Textový editor - zadání
Zadání - opravy ve wordu
Internet
Počítačová síť WAN
Počítačová síť LAN
Tiskárny, scannery
význam předmětu, základní informace
části počítače
Hardware
Software
Nosiče dat
Operační programy
Přehled editorů
Textový editor
Složka, soubor
Seznámení s databázemi
Databázové systémy
Počítačové sítě