název
1. Úvodní hodina, seznámen učivem pro 1. ročník
2. Základní literární pojmy, druhy a žánry
4. Próza
5.Drama
Proza ,poezie, drama
6. Báje
8. Regionální pověsti
13.- 14. Pohádky