název
1.hodina, úvodní hodina,
2.hodina-abeceda.spelování
3.hodina-osobní zájmena,časování slovesa be
4.hodina -sloveso be,otázka,zápor
5.hodina-sloveso be-stažené tvary
6.-7.hodina - slovní zásoba 1.lekce
8.lekce - pozdravy, společenské obraty
9.hodina - přivlastňovací zájmena
10.hodina - gramatická cvičení
11.hodina - číslovky 0-20
12. hodina - vyjadřování věku
13.hodina - gramatická cvičení
14.hodina - rozhovory
15. - 16. hodina - slovní zásoba, text 2.lekce
17.hodina - množné číslo podst.jmen
18.hodina-časování slovesa have
Grammar exercises
19.-20.hodina - have-otázka,zápor,stažené tvary
21.hodina-určitý a neurčitý člen
22.-23.hodina - přivlastňovací pád
24.hodina - číslovky 20 a výše
25.-26.hodina - gramatická cvičení
27. Rodina
Jídlo
30. - 33.hodina - přítomný prostý čas
House
Weather
School, education
Přítomný čas prostý x průběhový