Vyberte předmět třídy 1.C:

[Aj] Anglický jazyk   [ČJ] český jazyk   [SUC] Suroviny   [TV] Tělesná výchova   [ON] Občanská nauka   [MA] Matematika   [ES] Estetika   [PSY] Psychologie   [PŘI] Přírodověda   [TEC] Technologie