název
1) Úvod, význam předmětu, přehled učiva
2) Napětí, proud, odpor
3) Ohmův zákon
4) Elektrická výkon a práce
5) Účinnost a síla působící na vodiče
6) Elektromagnetická indukce
7) Vlastní indukce
8) Indukčnost, rezistor, kondenzátor
9) Vedení elektrického proudu v kapalinách
10) Poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem
11) Hasební prostředky vhodné pro el. zařízení
12) Vodiče
13) Materiály pro zvláštní účely
14) Polovodiče
15) Izolanty
16) Druhy schémat
17) Základní elektrotechnické značky
18) Základní pojmy a principy tvorby elektrotech. schémat
19) Základní pojmy a principy tvorby elektrotech. schémat
20) Rozdělení elektrických strojů
21) Rozdělení elektrických strojů
22) Transformátory
23) Synchronní stroje
24) Synchronní stroje
25) Asynchronní elektromotory
26) Stejnosměrné stroje
27) Rozdělení akumulátorů
28) Olověné akumuátory
29) Chemické pochody v akumulátoru
30) Kapacita, vliv na její velikost a zjišťování stavu
31) Značení akumulátorů
32) Bezúdržbové akumulátory