název
Alphabet
online hodina
názvy měsíců
4.hodina -sloveso be,otázka,zápor
5.hodina-sloveso be-stažené tvary
6.-7.hodina - slovní zásoba 1.lekce
13.Grammar exercises
8.lekce - pozdravy, společenské obraty
9.hodina - přivlastňovací zájmena
10.hodina - gramatická cvičení
11.hodina - číslovky 0-20
12. hodina - vyjadřování věku
13.hodina - gramatická cvičení
15. - 16. hodina - slovní zásoba, text 2.lekce
17.hodina - množné číslo podst.jmen
18.hodina-časování slovesa have
19.-20.hodina - have-otázka,zápor,stažené tvary
21.hodina-určitý a neurčitý člen
22.-23.hodina - přivlastňovací pád
24.hodina - číslovky 20 a výše
25.-26.hodina - gramatická cvičení
27. Rodina
28.-29.hodina - slovní zásoba 3.lekce
30. - 33.hodina - přítomný prostý čas
34.hodina - slovosled ve větě
35.-36.hodina - konverzace - hobby
37.hodina - doplňovací otázky
38.-39.hodina - předmětový tvar osobních zájmen
40.Cvičení na procvičování
41. Rozkazovací způsob
52. Cvičení na procvičování -
44. - 45. Ubytování, bydlení
46. - 47. Udávání času
48. Číslovky násobné
49. Příslovečné určení místa a času
50.-51. Cvičení na procvičování -Jídlo
54.-55. Konverzace škola
Christmas
56. Infinitiv
57. - 58. Užití - ing tvaru
59. Počasí
60. - 62. Gramatická cvičení
63. - 64. Závěrečné opakování