název
2) Měření a orýsování
3) Stříhání kovů
4) Sekání a probíjení
5) Řezání kovů
6) Pilování
7) Vrtání
8) Vystružování, zahlubování
9) Řezání závitů
10) Rovnání, ohýbání
11) Broušení, lapování, zaškrabávání
12) Lapování
15) Uložení součástí a dílů
13) Nýtování
16) Spoje rozebíratelné a nerozebíratelné
1) Úvod, význam předmětu, přehled učiva
14) Uložení součástí a dílů
18) Převody a mechanismy
17) Součásti k přenosu sil a momentů
19) Potrubí a tekutinová zařízení
21) Strojní součásti a zařízení
20) Strojní součásti a zařízení
22) Funkční zkoušky
23) Funkční zkoušky
25) Způsoby zapojení brzd
24) Způsoby zapojení brzd
26) Zjišťování potřebného rozsahu opravy
27) Kontrola třídění demontovaných částí
28) Renovace součástí
29) Oprava, údržba a seřizování strojů