název
1) Úvod, význam předmětu, přehled učiva
2) Měření a orýsování
3) Stříhání kovů
4) Sekání a probíjení
5) Řezání kovů
6) Pilování
7) Vrtání
14) Uložení součástí a dílů
20) Strojní součásti a zařízení
24) Způsoby zapojení brzd
9) Řezání závitů
10) Rovnání, ohýbání
11) Broušení, lapování, zaškrabávání
12) Lapování
13) Nýtování
15) Uložení součástí a dílů
16) Spoje rozebíratelné a nerozebíratelné
17) Součásti k přenosu sil a momentů
18) Převody a mechanismy
19) Potrubí a tekutinová zařízení
21) Strojní součásti a zařízení
22) Funkční zkoušky
23) Funkční zkoušky
25) Způsoby zapojení brzd
26) Zjišťování potřebného rozsahu opravy
27) Kontrola třídění demontovaných částí
28) Renovace součástí
29) Oprava, údržba a seřizování strojů
8) Vystružování, zahlubování