název
29) Oprava, údržba a seřizování strojů
28) Renovace součástí
27) Kontrola třídění demontovaných částí
26) Zjišťování potřebného rozsahu opravy
24) Způsoby zapojení brzd
25) Způsoby zapojení brzd
23) Funkční zkoušky
22) Funkční zkoušky
20) Strojní součásti a zařízení
21) Strojní součásti a zařízení
19) Potrubí a tekutinová zařízení
17) Součásti k přenosu sil a momentů
18) Převody a mechanismy
14) Uložení součástí a dílů
1) Úvod, význam předmětu, přehled učiva
16) Spoje rozebíratelné a nerozebíratelné
13) Nýtování
15) Uložení součástí a dílů
12) Lapování
11) Broušení, lapování, zaškrabávání
10) Rovnání, ohýbání
9) Řezání závitů
8) Vystružování, zahlubování
7) Vrtání
6) Pilování
5) Řezání kovů
4) Sekání a probíjení
3) Stříhání kovů
2) Měření a orýsování