název
2) Napětí, proud, odpor
3) Ohmův zákon
4) Elektrická výkon a práce
6) Elektromagnetická indukce
5) Účinnost a síla působící na vodiče
7) Vlastní indukce
8) Indukčnost, rezistor, kondenzátor
9) Vedení elektrického proudu v kapalinách
10) Poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem
12) Vodiče
15) Izolanty
13) Materiály pro zvláštní účely
11) Hasební prostředky vhodné pro el. zařízení
14) Polovodiče
16) Druhy schémat
17) Základní elektrotechnické značky
20) Rozdělení elektrických strojů
22) Transformátory
25) Asynchronní elektromotory
26) Stejnosměrné stroje
1) Úvod, význam předmětu, přehled učiva
18) Základní pojmy a principy tvorby elektrotech. schémat
19) Základní pojmy a principy tvorby elektrotech. schémat
21) Rozdělení elektrických strojů
23) Synchronní stroje
24) Synchronní stroje
27) Rozdělení akumulátorů
28) Olověné akumuátory
29) Chemické pochody v akumulátoru
30) Kapacita, vliv na její velikost a zjišťování stavu
31) Značení akumulátorů
32) Bezúdržbové akumulátory