název
2.hodina-abeceda.spelování
3.hodina-osobní zájmena,časování slovesa be
4.hodina -sloveso be,otázka,zápor
5.hodina-sloveso be-stažené tvary
6.-7.hodina - slovní zásoba 1.lekce
8.lekce - pozdravy, společenské obraty
9.hodina - přivlastňovací zájmena
10.hodina - gramatická cviční
11.hodina - číslovky 0-20
12. hodina - vyjadřování věku
13.hodina - gramatická cvičení
14.hodina - rozhovory
15. - 16. hodina - slovní zásoba 2.lekce