Vyberte předmět třídy 1.A:

[Aj] Anglický jazyk   [ČJ] český jazyk   [AUT] Automobily   [EL] Elektrotechnika   [OPA] Opravárenství   [TD]   [STR] Strojnictví   [ON] Občanská nauka   [NJ] Německý jazyk   [IT] Informatika