Vyberte předmět třídy 1.A:

[AUT] Automobily   [Aj] Anglický jazyk   [ČJ] český jazyk   [OPA] Opravárenství   [EL] Elektrotechnika   [TK] Technické kreslení   [ON] Občanská nauka   [STR] Strojnictví   [ES] Estetika   [IT] Informatika   [PŘI] Přírodověda   [MA] Matematika   [FY] Fyzika