20. Zápor

zápor v němčině NEIN = ne (opak slova ano=ja), stojí buď zcela samostatně, nebo na začátku věty a je oddělen čárkou. Nikdy není uprostřed věty! NICHT = ne- (lze přeložit jako českou předponu ne-, která stojí na začátku sloves, např. nepracuji, nemám, nejsem, neučím se atd.) V německé větě stojí až za slovesem např. Neučím se německy. - Ich lerne nicht Deutsch. / Nejsem doma. - Ich bin nicht zu Hause. KEIN= žádný/é (u rodu středního a mužského) KEINE = žádná (u rodu ženského) Tyto tvary se užívají ve všech větách, ve kterých si lze říci žádný, žádná a proto má přednost před nicht. Např. Já nemám sestru. - Já nemám ŽÁDNOU sestru. - Ich habe keine Schwester. Tvar kein/keine stojí vždy místo členu před podstatným jménem.
BACK TO GRAMMAR WORKSHEETS Mini-Übung: Negation Nicht oder kein(e/n)? 1. Er kommt heute ____________. 2. Er ist ____________ Student. 3. Er arbeitet ____________ bei McDonalds. 4. Heute mache ich _____________ Hausaufgabe (domácí úkoly - die). 5. Katja versteht ____________ Englisch. 6. Ich bin heute Abend ____________ hier. 7. Ich habe _____________ Schwester und _________Tante.