51 - 53 Montáž domovní kanalizace, zkoušky a údržba

Montáž domovní kanalizace, zkoušky a údržba Montáž domovní kanalizace (základní údaje) Postup montáže domovní kanalizace se obvykle skládá z těchto fází: 1. Montáž svodného potrubí (svody v zemi, nebo zavěšené) 2. Montáž odpadního potrubí (až po dokončení hrubé stavby a střešní konstrukce) 3. Montáž připojovacího potrubí (až po dokončení stavby všech svislých konstrukcí) 4. Konpletace (až po dokončení všech stavebních úprav včetně omítek) Prostupy - nesmí zde být spoje, trubku nutno chránit, zamezit přenosu hluku, šíření požáru a kouře. Upevnění kanalizačního potrubí musí přenášet hmotnost potrubí i vody v potrubí, musí umožnit roztažnost a omezit šíření hluku. Izolace potrubí omezí šíření hluku, většinou použijeme vícevrstvé trubky. Zkoušky domovní kanalizace 1. Technická(vizuální) prohlídka potrubí - zejména spoje 2. Zkouška vodotěsnosti svodného potrubí - max. 5m vodního sloupce, úbytek max 0,5l/h, trvání zk. max.1h. 3. Zkouška plynotěsnosti - po zalití vodních uzávěrek, použití barevného ev. zapáchajícího nejedovatého, inertního a bezpečného plynu - zjištuje se únik. Údržba domovní kanalizace Nejčastější závada je ucpání. Řešní je použití spirálového pera, pryžového zvonu, chemické prostředky (Drana, Tiret) pero, drát a proplach. Vstuo pro čištění též čistící tvarovkou