19. Lahvové ventily, vypařování LPG

Lahvové ventily Lahve pro náplň 1 a 2kg jsou opatřeny kuličkovým přetlakovým ventilem, který se otevře zatlačením kuličky při napojení spotřebiče. Existují též speciální, ručně ovládané uzávěry. Všechny láhve o obsahu větším než 2kg mají vlastní lahvový ventil. Nové ventily jsou bez pojistek, ochrana láhve před roztržením při požáru je zajištěna polyamidovou vložkou v uzavírací kuželce ventilu. Vložka ventilu při požáru změkne, a tak uvolní cestu plynu z láhve. Každý ventil je opatřen vývodem s levým závitem pro připojení regulátoru. Současné ventily jsou těsněny dvěma pryžovými "o" kroužky na kuželce, proti náhodnému vytočení vřetene jsou ventily zajištěny šroubem. Vypařování LPG rozlišujeme ATMOSFÉRICKÉ - pro menší odběry plynu - lahve umístěny na patce ventilem nahoru nebo S NUCENÝM VYPAŘOVÁNÍM - pro vetší odběry, lahev ventilem dolů, plyn je přiváděn do výparníku, teplota 110°C, ohřev elektrickými tělesy nebo párou (pro výkony 100kg/h a více)