20. Úřední dopis

20. Úřední dopis - prostředek písemného styku s úřady nebo prostředek styku mezi podniky, institucemi Obvyklá forma: 1. záhlaví - vlevo nahoře adresa odesílatele, pod ní adresa příjemce - vpravo místo a datum napsání - vlevo -věc /tučně/ 2. vlastní text - stručný popis, zdůvodnění, pouze fakta, pouze pravdivé údaje 3. závěr - poděkování za kladné vyřízení, čitelný podpis, popřípadě razítko