19. Administrativní styl

19. Administrativní styl - styl úřední nebo také jednací - zaměřen na sdělení faktů - forma je převážně písemná - znaky : schematičnost, stereotypnost dodržování norem v oblasti věcné i formální věcná výstižnost - jazyk: neutrální jazykové prostředky