17. Styl prostě sdělovací

17. Styl prostě sdělovací - styl běžné komunikace - podávání informací : mluvené projevy - v rodině, na pracovišti, ve škole psané projevy - sdělení, oznámení, osobní korespondence - používá se běžná slovní zásoba, obecná čeština i spisovná čeština, také slova citově zabarvená - slohové útvary : oznámení, zpráva, pozvánka,inzerát