15. Kultura osobního projevu

15. Kultura osobního projevu - vypovídá mnohé o člověku - s přibývajícím věkem se mění - každý by měl vědět, jak se vyjadřovat při různých příležitostech, kdy je možné používat obecnou češtinu, slova citově zabarvená a kdy naopak spisovnou češtinu