21. Verbální a neverbální komunikace

21. Verbální a neverbální komunikace Komunikace = dorozumívání Druhy podle formy: písemná (zpravidla spisovné jazykové prostředky) ústní (obsahuje nespisovnou češtinu a slova hovorová) Verbální – komunikace pomocí slov (mluvených i psaných), dialog, monolog, telefonní rozhovor, referát… Neverbální - komunikace beze slov, často doprovází komunikaci verbální, používáme ji nevědomky při vysvětlování nějakého problému Neverbální komunikace: mimika - pohyby obličeje, vyjadřujeme emoce gestika - pohyby rukou postoje těla - lze z nich vypozorovat strach, radost, obavu haptika - doteky, podání ruky ... atd.