16.-17. Základní principy větné stavby

16.-17. Základní principy větné stavby Věta = textová jednotka, která obsahuje vždy přísudek a podmět - výjimkou jsou věty bezpodmětné - Prší. Sněží. Mrholí Podmět = základní větný člen ptáme se na něj: KDO? CO? - stojí tedy vždy v 1. pádě nejčastěji je zastoupen podstatným jménem nebo zájmenem /mohou to být i ale i jiné slov. druhy/ a) vyjádřený - Včera nepřišel žádný zákazník. KDO NEPŘIŠEL? - zákazník - podmět b) nevyjádřený - Včera už nepřišel. KDO NEPŘIŠEL? - on /ve větě není, ale lze určit z tvaru slovesa/ c) několikanásobný - Včera nepřišel Petr ani Lucie. KDO NEPŘIŠEL? Petr ani Lucie Přísudek = základní větný člen často zastoupen slovesem ptáme se na něj: CO DĚLÁ PODMĚT? Včera nepřišel žádný zákazník. - CO DĚLAL ZÁKAZNÍK? - NEPŘIŠEL PODMĚT A PŘÍSUDEK TVOŘÍ ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICI