10.Stravovací návyky

Stravovací návyky Racionální výživa (racio – rozum) - řídí se rozumem - optimální množství základních živin, minerálních látek, vitamínů - nepřesolené pokrmy, málo tuků a cukrů - dostatek tekutin - význam: k prevenci řady chronických chorob a k posilování zdraví Hlavní zásady racionální výživy - příjem stravy odpovídá energetickému výdeji - správné množství základních živin, vitamínů, minerálních látek - šetrná příprava stravy - 3-5 jídel denně - kultura prostředí, vzhled pokrmu, jíst v klidu, menší sousta a každé dobře rozžvýkat Udržovat tělesnou hmotnost na optimální hodnotě – BMI v rozmezí 20 až 25 - BMI je tzv. Body Mass Index BMI = tělesná váha (kg) / tělesná výška2 (m) BMI < 20 = podváha BMI20 až 25 = ideální stav BMI25 až 30 = mírná nadváha BMI30 až 40 = obezita BMI více než 40 = těžká obezita