11. Mechanická, chemická, biologická technologie

- podstatou je dozvědět se vše o výrobě nápojů a potravin - analýza složení potravin - hodnocení jakosti - zdravotní nezávadnost jídla a pití - hygiena a bezpečnost při výrobě - testování výrobků – subjektivní i objektivní metody - obaly, balení