15. Bajky, zvířecí alegorie

Bajka - vznik - v 6. století př. n. l. – zakladatel EZOP - krátké veršované humorné vyprávění - obsahuje mravní poučení, zvířata a věci mluví a jednají jako lidé - z jednání vyplyne nějaké poučení Nejznámější představitelé • Ezop – 6. století př. Kr., starověké Řecko • Jean de La Fontaine (1621–1695), Francie Čeští představitelé • Sofie Podlipská (1833–1897) • Václav Říha (1867–1937) • Ivan Olbracht (1882–1952) • Lev a myš – silný lev nesní slabou myš, ta přehryže pouta lovců, když je lev chycen (nikdo neví, kdy bude potřebovat pomoc druhého) • Zajíc a želva – závod rychlého zajíce a pomalé želvy; zajíc vyčkává a nestačí želvu doběhnout (nepodceňuj soupeře) • Volavka – chodí ve vodě a pořád se jí zdá úlovek malý, nakonec se musí spokojit s plžem místo rybky (nevybírej, abys nepřebral) • Kůň a osel – naložený unavený osel prosí volného koně o pomoc, ten odmítá; osel pojde a kůň nese celý náklad a navrch oslovu kůži sám (neodmítej pomoc, aby na tebe nezbyla všechna práce)