14. Báje

BÁJE = Mýtus - fantastické vypravování o nadpřirozených bytostech - o bozích, démonech, hrdinech s nadlidskými schopnostmi - založeny na událostech které se mohli stát ale také nemuseli - představy o vzniku světa, o přírodních jevech, o člověku - řecká mytologie a židovská (Bible) - Josef, Kain, Ábel, Adam, Eva, Ikaros, Hérakles, Paris, Helena, Prométheus Podle prastaré báje sídlili bohové na vrcholu Olympu. Měli docela podobné vlastnosti jako lidé. Rádi hodovali, jedli, pili, měli děti, zlobili se i hádali, někdy spolu i zápasili... Nejvyšší a nejmocnější byl Zeus. Dalšími byli např. Hera, Poseidon, Afrodita, Hádes, Hefaistos a jiní. Staré řecké báje a pověsti Eduard Petiška