17. - 18. Lidová slovesnost, pohádky

Lidová slovesnost  Projevy, které vznikly spontánně, jsou písemně doloženy pouze zprostředkovaně a uchovaly se především ústním podáním.  Lidová slovesnost se vyznačuje  komunikací interpreta s posluchači  výskytem ustálených formulací  V 19. století sběratelé navštěvovali venkovské obyvatelstvo a zaznamenávali projevy lidové slovesnosti.  Někteří z nich je pak upravovali do spisovného jazyka. Uchovali tak pro další generace svědectví o každodenním životě lidí.  Nejznámější sběratelé:  Božena Němcová  Karel Jaromír Erben  František Sušil  Jindřich Jindřich  Josef Štefan Kubín Žánry lidové slovesnosti  próza – pohádky, legendy, pověsti  malé žánry – přísloví, pranostiky, hádanky  texty lidových písní  lidové divadlo a loutkové hry  psaný folklór – na domech, nádobách, kraslicích, šátcích …  obřady – např. svatební… Lidová píseň  zachycuje život prostých lidí, jejich každodenní radosti i starosti. Doprovázela člověka od kolébky až ke hrobu (ukolébavky, písně pracovní, milostné, obřadní).  Zajíček v své jamce (dětská hra)  Když jsem husy pásala (dětské povinnosti)  Ach, synku, synku (pracovní)  Lásko, bože, lásko (milostná)  Tráva neroste (vojenská)  Sivá holubičko (svatební)  Stará bába jede (škádlivá – starší manželé) Zasviť mi, ty slunko zlaté (pohřební) Pranostika  Svatá Anna – chladna zrána (26.7.) Koncem července se začíná v noci ochlazovat  Medardova kápě – čtyřicet dní kape (8.6.) V červnu a červenci jsou časté deště  Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře (12.3.) V polovině března se vracejí ptáci z teplých krajin a měly by začít jarní práce na poli  Svatá Markyta hodila srp do žita (13.7.) V polovině července by se mělo začít se sklizní obilí  Na Nový rok o slepičí krok (1.1.) Dny se nepatrně prodlužují  Na Hromnice o hodinu více (2.2.) Začátkem února se den prodlouží zhruba o hodinu  Lucie noci upije (a dne nepřidá) (13.12.) V polovině prosince nastávají nejdelší noci Pohádka Pohádka je krátký, vymyšlený příběh, ve kterém se objevují pohádkové postavy ( víly, skřítci, …). Hrdina musí překonávat nástrahy a plnit úkoly, mnohdy pomocí kouzelných předmětů nebo pohádkových postav. Objevuje se v nich boj dobra se zlem. Pohádky máme lidové a moderní. U lidových pohádek neznáme autora. Nejznámějšími sběrateli lidových pohádek byli Božena Němcová, Karel Jaromír Erben a Josef Štefan Kubín.