13. Pověsti

o nejstarším období dějin Slovanů na území Čech nejsou žádné písemné zprávy • lidé si o této době vypravovali pověsti, později je začali zaznamenávat kronikáři a někteří čeští spisovatelé • pověsti mívají pravdivé jádro, např. místo děje nebo historickou postavu • známé pověsti: O ČECHOVI • příchod Slovanů na naše území je spojen s postavou praotce Čecha, který přivedl naše předky na horu Říp • zemi pojmenovali na jeho počest Čechy O KROKOVI A JEHO DCERÁCH • podle pověsti se po smrti praotce Čecha stal stařešinou kmene Krok, který měl tři dcery: Kazi, Tetu a Libuši • kněžnou se stala Libuše, která měla nadání předpovídat budoucnost a předpověděla slávu Prahy • vládla z bájného Vyšehradu • za manžela si zvolila Přemysla Oráče, ke kterému vyslala poselstvo • Přemysl Oráč se stal knížetem a o něho odvozují svůj původ historická knížata z rodu Přemyslovců • po smrti kněžny Libuše nastává období, o kterém vypráví další pověst DÍVČÍ VÁLKA • dívky a ženy se vzbouřily proti mužům, založily Děví • jedna část pověsti vypráví o lsti, kterou dívky přichystaly na vladyku Ctirada do pasti ho nalákala Šárka. Další pověst se prý stala v době velkého rozkvětu Čech O KŘESOMYSLU A HORYMÍROVI • za knížete Křesomysla začalo mohutné dobývání zlata a stříbra, z rolníků udělal horníky a pole pustla • proti knížeti se vzbouřil Horymír a byl odsouzen • na útěku mu pomohl kůň Šemík o proroctví vypráví pověst BLANIČTÍ RYTÍŘI • pod horou Blaníkem spí vojsko rytířů a čekají na den, kdy bude potřeba jejich pomoci, v ten den vyjedou ven z hory v jejich čele pojede svatý Václav Jedna z pověstí vypráví o tom, jak se dostal lev do znaku české země O BRUNCVÍKOVI • kníže Bruncvík prožil mnohá dobrodružství a získal si přátelství lva, který ho doprovázel až domů OPAKOVÁNÍ 1) Kdo přivedl podle pověstí národ Slovanů do Čech? praotec Čech 2) Jak se jmenovaly dcery knížete Kroka? Kazi, Teta a Libuše 3) Která z dcer měla věštecké schopnosti? Libuše 4) Kdo přivedl poselstvo k Přemyslovi? Libušin kůň 5) Jak se jmenovala vesnice, kde žil Horymír? Neumětely 6) Jak utekl Horymír se Šemíkem? přeskočil hradby a skočil s koněm do Vltavy 2x klikni pro úpravu