12. Poezie, próza, drama

Próza základní jednotkou je věta věty se sdružují do odstavců a kapitol připomíná přirozenou řeč Poezie základní jednotkou je verš verše se sdružují do slok důraz na rytmus a melodii DRAMA = divadelní hra, která je určena k předvádění na jevišti - střed děje má dramatický konflikt · monolog – samomluva · dialog – více lidí spolu hovoří Tragédie = konflikt, smrt hlavního hrdiny Komedie = veselá divadelní hra Tragikomedie = divadelní hra s prvky tragickými i komickými William Shakespeare /1564 – 1616/ Zkrocení zlé ženy Sen noci svatojánské Romeo a Julie Král Lear Othello Hamlet Moliere – Francie Lakomec – komedie o člověku, u něhož se majetek stal vším, hlavním hrdinou je zde lichvář Harpagon, který je ochoten obětovat pro peníze všechno a ztráta pokladnice pro něj znamená životní tragédii, poloviční šílenství a nenávist k celému lidstvu. Josef Kajetán Tyl Paličova dcera Fidlovačka Strakonický dudák Alois Jirásek (1851 – 1930) husitská trilogie Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč Lucerna Alois a Vilém Mrštíkové Maryša – drama z venkovského prostředí, které líčí, jak společenské postavení a majetek donutilo Maryšu provdat se bez lásky a jak toto vedlo k tragickému konci. http://www.youtube.com/watch?v=EeHnP4GduV4