1.Plán učiva ON - 2r.

Č. hod. Občanská výchova – 2.F (32 hod.) 1. Úvodní hodina – plán učiva 2. Vznik a podstata státu 3. Funkce státu, demokracie v ČR 4. Ústava a politický systém ČR 5. Struktura veřejné správy a samosprávy 6. Politika, politické strany 7. Volby v ČR 8. Základní hodnoty a principy demokracie 9 Lidská a občanská práva, jejich obhajování a zneužívání 10. Povinnosti občana v demokracii 11. Multikulturní soužití 12. Multikulturní soužití 13. Politický radikalismus a extremismus 14. Neonacismus, rasismus, antisemitismus, xenofobie apod. 15. Aktuální česká extremistická scéna 16. Teror a terorismus 17. Právo a spravedlnost, právní stát, právní vztahy 18. Soudy, státní zastupitelství, advokáti, 19. Soudy, státní zastupitelství, advokáti, 20. Probační a mediační služba, veřejný ochránce lids. práv 21. Občanský zákoník 22. Právo vlastnické 23. Právo rodinné 24. Právo rodinné 25. Právo trestní, tresty a ochranná opatření 26. Právo trestní, tresty a ochranná opatření 27. Orgány činné v trestním řízení 28. Orgány činné v trestním řízení 29. Práva a povinnosti občanů v trestním řízení, zákon č. 218/2003 Sb. (O odpovědnosti mladistvých za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže) 30. Práva a povinnosti občanů v trestním řízení, zákon č. 218/2003 Sb. (O odpovědnosti mladistvých za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže) 31. Sociální zabezpečení občanů 32. Sociální zabezpečení občanů