20. - 21. Zisk a návratnost

20.- 21. Zisk a návratnost 3.2.10 Zisk a návratnost Celkové náklady z kapitoly 3.2.8 a celkové tržby /výnosy/ z kapitoly 3.2.9 dosadíte do vzorce pro hospodářský výsledek tzn. HV = V - N Všichni spočítají hospodářský výsledek tak, aby výnosy byly vyšší než náklady, tzn. aby firma měla zisk. Opakem je ztráta, tzn. pokud jsou náklady vyšší než výnosy, což nechceme. Návratnost Porovnáte vypočítaný zisk z této kapitoly s tím, co jste vložili do firmy viz kapitola 3.2.5 Celková hodnota kapitálu. Např. zisk je 1 000 000, počáteční náklady jsou 2 000 000, tzn. návratnost 2 roky.