16. - 17. Režijní náklady

16. - 17. Režijní náklady 3.2.7 Režijní náklady Každá firma má určité náklady, aby mohla fungovat. Jsou to náklady spojené s provozem firmy např. nájem, telefon, voda, elektřina, plyn, internet atd. Zamyslíte se, jaké náklady musí podnikatel vynaložit /můžete konzultovat na praxi/. Spočítejte náklady na 1 měsíc, to potom vynásobte 12ti a získáte režijní náklady za kalendářní rok. /každý měsíc se můžou samozřejmě náklady měnit, my budeme mít konstantní náklady, tzn. budeme brát každý měsíc stejné náklady/. 3.2.8 Celkové náklady Celkové náklady zjistíme, když sečteme mzdové náklady za kalendářní rok + režijní náklady za kalendářní rok, tzn. sečteme celkové sumy kapitol 3.2.6 + 3.2.7