14. - 15. Mzdové náklady

14. - 15. Mzdové náklady 3.2.6 Mzdové náklady Od této kapitoly začínáte fiktivně podnikat. Platí základní ekonomický vzorec : Hospodářský výsledek = výnosy - náklady HV = V - N Z toho vyplývá, že je nutné nejprve spočítat náklady a výnosy, abychom mohli zjistit hospodářský výsledek. Pokud jsou výnosy vyšší než náklady jde o zisk, což je cílem každého podnikání. Na základě dosaženého zisku musí každý podnikatel odvést daň z příjmu. Platí se jednou ročně za daňové období, kterým je kalendářní rok do 31.3. následujícího roku. V této kapitole, jak říká název spočítáme, jaké budeme mít mzdové náklady tzn. vypočítáme náklady na všechny zaměstnance, které budeme zaměstnávat. Nejprve spočítáme náklady za 1 měsíc a sumu vynásobíme 12ti, tak dostaneme náklady za kalendářní rok. Postup: Otevřete si na internetu libovolnou mzdovou kalkulačku a zadáte hrubou mzdu postupně pro jednotlivé zaměstnance /každý bude mít minimálně 1 zaměstnance/, určující pro výši nákladů je superhrubá mzda /viz. kalkulačka/.