5.hodina - Původ českého jazyka a jazykové skupiny

jazyková skupina = skupina jazyků, které mají určité podobnosti (slovní zásobu, výslovnost…) Jazykové skupiny: slovanské jazyky: čeština, slovenština, polština, ruština, chorvatština, srbština germánské jazyky: němčina, angličtina, švédština, dánština, nizozemština… románské jazyky: italština, španělština, portugalština, francouzština baltské jazyky: litevština 9. století – Konstantin a Metoděj – šíření křesťanství jazyky: staroslověnština, písmo: hlaholice 11. – 13. století – latina a staroslověnština Kosmova kronika (latinsky) poč. 14. stol. – vznik staročeštiny Dalimilova kronika – česky psaná 15. stol. Jan Hus – reforma pravopisu na pravopis diakritický kazatel, učitel, reformátor velký rozvoj češtiny – veleslavínská čeština, vznik prvních mluvnic Národní obrození – povznesení českého jazyka (sílící vliv němčiny) J. Jungmann, J. Dobrovský – slovníky Jan Gebauer – Pravidla českého pravopisu – poč. 20. stol.