14.-15. Tvarosloví - přídavná jména

14. - 15. Tvarosloví - přídavná jména Přídavná jména tvrdá - vzor mladý 1. p. mn. č. mladí měkká - vzor jarní zvířata např. lví hříva, hovězí polévka, syslí doupě procvičování: diktáty EWA cizí, ryzí přivlastňovací - vzor otcův, matčin ty - Petrovy bratry /matčiny bratry/ ti - Petrovi bratři /matčini bratři/