12. Větné členy

12. Větné členy základní větné členy: podmět a přísudek vedlejší větné členy: předmět, přívlastek, příslovečné určení času, místa, způsobu,doplněk