11. Základní principy větné stavby

11. Základní principy větné stavby Věta je základní dorozumívací jednotka, vyjadřuje určitou myšlenku. Rozlišujeme větu jednoduchou a souvětí. Souvětí se dělí na podřadné a souřadné. Souvětí souřadné - 2 věty hlavní Souvětí podřadné - min 1 věta hlavní, 1 věta vedlejší