10. Tvarosloví - slovesa

10. Tvarosloví - slovesa Slovesa vyjadřují děj. U sloves určujeme tyto kategorie: osobu, číslo, čas, způsob, vid, ro, třídu a vzor.