9. Tvarosloví - číslovky

9. Tvarosloví - číslovky Vyjadřují množství, počet. Rozlišujeme číslovky určité a neurčité. Druhy číslovek: 1/ základní - jedna, pět, sto ..... 2/ řadové - první, druhý, stý ....... 3/ násobné - dvakrát, trojnásobný ...... 4/ druhové - dvoje, troje, čtvery