8. Tvarosloví - zájmena

8. Tvarosloví - zájmena Zájmena zastupují podstatná jména. Druhy zájmen: 1. osobní - já, ty ..... 2. přivlastňovací - můj, jeho ...... 3. ukazovací - ten, tento ....... 4. tázací - kdo? co? ....... 5. vztažná - kdo, co...... 6. neurčitá - někdo, něco ..... 7. záporná - nic, nikdo ......