6. Synonyma, antonyma, homonyma

6. Synonyma, antonyma, homonyma Synonyma - slova stejného nebo podobného významu např. hezký - pěkný Antonyma - slova opačného významu např. hezký - ošklivý Homonyma - slova, která stejně znějí, ale mají jiný význam např. taška nákupní, na střeše