3. - 4. Lexikologie, terminologie

3. - 4. Lexikologie, terminologie Terminologie - zabývá se odbornými termíny. Musí být jednoznačné, pojmenovávat pojem přesně. Termíny by měly být ustálené, nejsou citově zabarvené. - vyskytují se v odborných textech, učebnicích Lexikologie - nauka o slovní zásobě. Slovní zásobu nalezneme ve slovnících. Rozlišujeme různé typy slovníků: a/ výkladové - vysvětlují význam slova v tomtéž jazyce b/ překladové - nejčastěji dvojjazyčné c/ speciální - např. Slovník cizích slov, Slovník synonym ... Nejvíce slov obsahuje: Ottův slovník naučný.