2. Opakování základních pojmů o jazyce

2. Opakování základních pojmů o jazyce Slovo - souhrn hlásek, které mají určitý význam Slovní zásoba - souhrn všech slov v daném jazyce, rozlišujeme aktivní a pasivní slovní zásobu. Jazyk slouží k dorozumívání, v průběhu doby se postupně vyvíjí.. Čeština patří do skupiny slovanských jazyků.