1. Úvodní hodina

1. Úvodní hodina seznámení s učivem pro 2. ročník