10. Slova jednoznačná a mnohoznačná

10. Slova jednoznačná, slova mnohoznačná Slova jednoznačná = slova, která mají pouze jeden význam - vlastní jména, odborné názvy (počítač, plavat, pes...) slova mnohoznačná = slova, která mají 2 a více významů (list, hlava, koruna, kohoutek, taška, oko ...) Uveďte, která z daných slov jsou jednoznačná a která jsou mnohoznačná: lokomotiva, zub, příslovce, Dvořák, noha, Labe, bum!, jazyk, slepýš, Liberec, žebro, ručička, elektřina, hlava, souvětí, ťuk!, jabloň, hrdlo, muška, automobil Vysvětlete různé významy vyznačených mnohoznačných slov: Na naší "škole" byla vyvěšena vlajka. Celá naše "škola" se shromáždila na hřišti. Zítra není "škola". V Polabí je úrodná "půda". Staré věci jsme uložili na "půdě". Nemusíš všechny peníze hned "utratit". Pes měl vzteklinu a bylo nutné dát ho "utratit". (cvičení použita z: Styblík Vlastimil: Mluvnická cvičení a pravopisná cvičení. Fortuna, Praha, 1992, s.9.