8. Způsoby tvoření nových slov

8. Způsoby tvoření nových slov 1. odvozování pomocí přípon a předpon předpony: psát - napsat, vypsat, zapsat .... přípony: les - lesní, lesník 2. skládání - skládání dvou a více slov např. velkoměsto, automechanik, lesostep, autobus .... 3. zkracování - zkratky se tvoří nejčastěji ze začátečních písmen víceslovného pojmenování např. ČD, MŠMT, ZŠ, ISŠ...... atd, aj., a.s., s.r.o. ..... 4. přejímání z jiných jazyků - nejčastěji a anglického jazyka např. word, excel, squash, rugby, bowling ...
text