9.Sociální role

Sociální role - určitý způsob jednání, chování nebo vystupování, které od nás ostatní očekávají.Lidé mají některé vlastnosti vrozené, jiné získané, záleží na možnosti jejich rozvíjení a uplatnění. Každá role klade na člověka určité požadavky. Sociální role např.: nadřazené, podřazené, souřadné, partnerské... Jaké sociální role zastáváš v současné době? Doplň správná slova: Sociální role - určitý způsob ........................, chování nebo vystupování, které od nás ostatní ...............................Lidé mají některé vlastnosti ........................... jiné získané, záleží na možnosti jejich ............................. a uplatnění. Každá .................... klade na člověka určité....................... Dále pracujte s následujícím materiálem.