7. - 9. Živnostenský úřad, finanční úřad, sociální a zdravotní pojištění

3.1. Legislativní údaje Všichni napíší - rozhodl jsem se podnikat jako fyzická osoba. 3.1.1. Živnostenský úřad 3.1.2. Finanční úřad 3.1.3. Zdravotní pojišťovna 3.1.4. Správa sociálního zabezpečení 3.1.5. Stavební úřad 3.1.6. Hygiena Každá z uvedených kapitol bude obsahovat 2 části. V 1. části uvedete, co jsou základní úkoly těchto úřadů. (všechny informace lze vyhledat na internetu) V 2. části uvedete, jak vy jako podnikatel budete spolupracovat s těmito úřady.