29 - 30. Ocel

Ocel se získává z ocelárenského surového železa jeho přetavením při teplotách nad 1600°C v ocelárnách. Jednotlivé způsoby výroby v následujícím odkazu.