7. Slova cizího původu

7. Slova cizího původu Ve všech obdobích přejímá každý jazyk slova z jiných jazyků. Slova přejatá jsou důsledek mezinárodních hospodářských, politických a kulturních styků. Mnoho slov bylo přejato z latiny, řečtiny – např. drama, autor, literatura .... Jiná slova byla vytvořena z latinských základů slov – např. televize, kosmonautika .... Některá z přejatých slov se pravopisně přizpůsobila naší výslovnosti - např. hockey – hokej, juice – džus ..... U některých slov jsou povoleny pravopisné dvojtvary např. džudo i judo, džentlmen i gentleman ........ V současnosti přejímáme nejvíce slov z angličtiny např. word, excel, rugby, squash, bowling ..